ความเห็น


 

ผมเห็นด้วยกับบทความของท่านอาจารย์ที่ได้นำเสนอ เพื่อเป็นวิทยาทาน และสามารถนำ เป็นแนวคิดเพื่อสร้างความเข็มแข็งในรูปแบบ ทางสังคมที่ยั่งยืน ( Social Sustainble ) แต่ระบบการศึกษาที่เราใช้อยู่ เป็นองค์ความรู้ (Body of Knowledge ) ที่เป็นเครื่องที่สำคัญ จะถูกนำมาใช้กับสังคม เพื่อสอดรับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการแข่งขันอย่างสูงอยู่ในขณะนี้ ไม่มีความสามรถพอที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ดีพอ เพื่อมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรของสังคมให้ยั่งยืน เพื่อมาสร้างเป้าหมายและเป็นเครื่องมือการรองรับต่อการเปลี่ยนที่ดีในอาคต เพราะเราขาดผู้นำที่มีจิตสาธารณ (Public Mind) ที่จะมาเป็นรูปแบบ (Model) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนในประเทศมีความภาคภูมิใจและนำมาเป็นแบบอย่างในนำไปใช้ในองค์การ ในขณะที่ประเทศอื่นๆบางประเทศเขามี โดยเฉพาะประเทศที่มสร้างองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยแปลง องค์ความรู้ที่เราได้ในวันนี้เราปฎิเสธไม่ได้หรือส่วนใหญ่มาจากตะวันตก  (Western) แต่พวกเขาเหล่านั้นได้สร้างหลักสูตรของพวกเขาพร้อมกันระหว่าง จิตภาพกับกายภาพครับ เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนทางสังคมให้มีความมั่งคง...

 ทวีศักดิ์ มหามะ

 M.P.A. Nida รุ่นที่ 19

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี