ความเห็น 751706

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

เชิดเกียรติ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อมาหรือเปล่า ถ้าเสี่ยงและไม่ได้ป้องกันยอมมีโอกาส แต่การเจาะหาเชื้อ HIV เจ้าตัวต้องยินยอมก่อน สถานพยาบาลไม่อาจทำโดยพลการที่คุณไม่ยินยอมได้

การเจาะเลือดหาความเข้มข้นเลือดเป้นคนละแบบกับการหาเชื้อ HIV