ความเห็น


ตอบคำถามดนุพล

เป็นคำถามที่ดีมากครับ

ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับสำหรับข้อที่

1. ผมว่าไม่ครับ แต่ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เสริมกันไปครับ กล่าวคือในเรื่องใดเป็นเรื่องที่ในอนุสัญญากรุงเวียนนาไม่ได้เขียนไว้ก็จะหันกลับมาใช้จารีตประเพณีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามหากจารีตส่วนไหนที่มีประเทศยอมรับมากและถูกบัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ก็จะเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงความหนักแน่นของจารีตประเพณีระหว่างประเทศนั้นๆ มากกว่าครับและรัฐเองย่อมไม่สามารถปฏิเสธความมีอยู๋ของจารีตประเพณีที่ถูฏนำมาบัญญัติในรูปขแงกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้ครับ

2. ประเทศไทยย่อมต้องถูกผูกพันตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศในการทำสนธิสัญญาครับ อย่างไรก็ตาม อนุสัญญากรุงเวียนนา ฯ 1969 ย่อมเป็นเครื่องชี้วัดที่ดีถึงความมีอยู่ของจารีตประเพณีระหว่างประเทศนั้นๆ ในการทำสนธิสัญญา ครับ เช่น เดียวกับที่ศาลโลกในคดี North Sea Continental Shelf ใช้อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล 1958ในการพิจารณาความมีอยู่ของจารีตประเณ๊ระหว่างประเทศในการแบ่งเขตไหล่ทวีปครับ อนุสัญญาต่างๆซึ่งเป็นผลจากการประชุมของนักกฎหมายจากนานาประเทศย่อมก่อให้เกิดผล 1 ใน 3 รูปแบบอย่างที่ครูเคยเล่าไป คือ

1.1 Declaratory effect

1.2 Crystalize effect

1.3 Constitutive effect

เป็นคำถามที่ดีมากจริงๆ ครับ :)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี