ความเห็น 749843

รหัสพันธุกรรมมนุษย์...ข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลของใคร??

เขียนเมื่อ 

ยังไม่เคยอ่านหนังสือ เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ ภาคภาษาไทยหรือว่าอังกฤษค่ะ