ความเห็น 74854

ทำไม...เมื่อไหร่...อะไรกระตุ้นการคิด

เขียนเมื่อ 
กำลังดูหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะ
"กลยุทธ์..การสอนคิดสังเคราะห์"   เขียนโดย ดร.สุวิทย์  มูลคำ
มีบทหนึ่งว่าด้วย  "การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม"  กล่าวถึงคำถามหลายๆ ประเภท   คำถามแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์ต่างกัน   มีทั้งเพื่อทดสอบความจำ  (ข้อมูลบางอย่างจำเป็น "ต้องจำ")    และแบบที่นำไปสู่การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   และการอภิปราย  หรือการนำไปใช้   เช่น
.
คำถามเพื่อการวิเคราะห์  เป็นคำถามที่ให้แยกแยะเรื่องราวต่างๆ ว่าประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้าง  โดยอาศัยหลักการทฤษฎี  ที่มาของเรื่องราว   เช่น "อาหารจานนี้ประกอบด้วยสารอาหารหมู่ใดบ้าง"  
.
คำถามเพื่อการนำไปใช้   เช่น "นักเรียนจะทดสอบว่าน้ำส้มสายชูในครัวของนักเรียนว่าเป็นของแท้หรือของปลอมได้อย่างไร"
.
เข้าใจว่าปัจจุบันคุณครูคงคงมีแนวทาง (guild line)  อยู่แล้วว่า  จะจัดกิจกรรมแบบไหนให้ผู้เรียน   รวมทั้งจะตั้งคำถามอย่างไร
.
คงไม่มีน่าเป็นห่วงหรอกค่ะ