ความเห็น 74821

ทำไม...เมื่อไหร่...อะไรกระตุ้นการคิด

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ถึงแม้จะมีการปฎิรูประบบการศึกษา หรือ มีการประเมินคุณภาพการศึกษา เพียงไรก็ตาม แต่ถ้าครู ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ยังสอนด้วยวิธีการเดิม ๆ เน้นท่องจำ มากกว่า ให้เด็กแสดงความคิดเห็น นโยบายใด ๆ เครื่องมือใด ๆ ก็ไม่สามารถทำให้ระบบการศึกษาของเราพัฒนาไปได้เท่าที่ควร (ตอบเป็นการเป็นงานได้งัยเนี่ย งง)