ความเห็น 74789

การบริการการศึกษา

วิชชุดา
IP: xxx.147.41.99
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความคิดเห็นด้วยคนค่ะ ในฐานะผู้ให้บริการเช่นเดียวกันจากต่างมอ... สำหรับคำถามวิธีการที่จะทำให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  พบปัญหาเช่นเดียวกัน  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับรูปแบบการนำเสนอที่ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น เช่น  เปิด webbord ให้แสดงความคิดเห็น /ตีความ และร่วมแสดงความคิดเห็นแทรกเข้าไปเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น   จัดกิจกรรมถามตอบง่าย ๆ ในวารสารที่เกี่ยวข้องกับงาน  ใช้การ์ตูนเข้ามาช่วย... เป็นแค่ความเห็นนะคะ ..  ก็กำลังพยายามทำอยู่เหมือนกัน..