ความเห็น 746535

ฟิสิกส์เบื้องหลัง 'ภาพวงกลมจตุคามฯ'

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่ดาว

       ก่อนอื่นเลย วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง ไม่ได้บอกว่าโลกวิญญาณมี หรือไม่มี นะครับ เพียงแต่บอกว่า ขอหลักฐานที่ทำซ้ำได้ให้ดูหน่อยได้ไหม 

       ถ้ามี ก็จะสืบค้นต่อจนได้ข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วจึงนำข้อเท็จจริงที่ได้ไปสร้างเป็นสมมติฐาน ทฤษฎี ฯลฯ เพื่อค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังต่อไป

       ส่วนเรื่องความเชื่อที่ว่า กล้องดิจิทัล (หรือเทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม) ไปบังเอิญถ่ายภาพในอีกมิติหนึ่ง (เช่น โลกวิญญาณ) อะไรนี่ ผมขอเสนอให้ผู้ที่เชื่อว่าเป็นไปได้ ลองไปศึกษาดูก่อนว่า กล้องดิจิทัล (หรือเทคโนโลยีที่จับสัญญาณใดๆ ก็ตาม) มีหลักการทำงานอย่างไรก่อน - เพื่อให้การพูดคุยอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันครับ ^__^