ความเห็น 7456

ยังไม่พบข้อแตกต่างระหว่าง"บันทึกกับบทความ"

จันทวรรณ
IP: xxx.7.131.142
เขียนเมื่อ 

Anchor หรือ สมอ เป็นการกระโดดมายังลิงค์ภายในของเพจหนึ่งๆคะ ตัวอย่างอ่านจากที่นี่คะhttp://www.mountaindragon.com/html/links.htm