ความเห็น 74543

โครงการพัฒนางานห้องเวชระเบียน 1

เขียนเมื่อ 
  • ปิ่ง - ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะและร่วมแรงร่วมใจ
  • อ้อม - ขอบคุณที่ให้กำลังใจและคอยช่วยทุกๆ ครั้ง
  • คุณจันทร์เมามาย - ขอบคุณและอาจจะหาโอกาสมา F2F เพื่อ ลปรร. แนวทางการแก้ไขร่วมกันค่ะ