ความเห็น 7441

การสร้างตัวชี้วัดและการประเมิน KM ในหน่วยราชการ

IP: xxx.129.59.146
เขียนเมื่อ 

ผม อยากได้(ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 สำหรับส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า เป็นไฟล์ word  พอมีบ้างไหมครับ ถ้ามีกรุณาส่งให้ผมด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

สุวิชชา