ความเห็น


ปัญหาการจัดการรัฐไทย สมมติว่า อุดมการณ์ดีแล้ว ปํญหาคือการจัดการ

ในฝัน.. รัฐไทยต้องเล็กกว่านี้ ปัจจุบัน รัฐคงเข้าใจว่า การทำให้เล็กลงคือ "การไม่เพิ่มและลดกำลังคน" แทัจริง การทำให้เล็กลงคือ "การทำอำนาจรัฐให้เล็กลง"ต่างหาก 

ระวังว่า สิ่งที่พวกเราทำงานร่วมกับรัฐ ทำไปทำมา เป็นการหนุนเสริมการรวมอำนาจของรัฐ รึเปล่า

 

ส่วนกลาง มีหน้าที่กำหนดนโยบาย

  • มี "ข้อมูล" ในการตัดสินใจดีพอหรือยัง (ตอบเลยว่าไม่ เพราะเราให้ความสำคัญกับข้อมูลน้อยมาก แถมข้อมูลผิดๆถูกๆ  เป็นชิ้นๆ ส่วนๆ)
  • มี "หลักเกณฑ์" ในการตัดสินใจอย่างไร (ส่วนใหญ่ไม่มี ขึ้นกับอำนาจต่อรองระหว่างรัฐมนตรี  ระหว่างหน่วยงาน) และ
  • ต้องไม่ตัดสินใจแบบ "คุณพ่อรู้ดี" หรือ "พิมพ์เขี่ยว" แผ่นเดียวใช้ทั่วประเทศ (ถ้าจะเป็นแผ่นเดียว  ต้องเป็นกรอบกว้าง แต่มีหลักการ)

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการอย่างแท้จริงคือ

  • "การกระจายอำนาจ" ที่ต้องทำพร้อมกับ "เสริมพลังชุมชน"

การบริหารมหาวิทยาลัย

  • "บูรณาการ" กับ "รวมศูนย์" มองพลาดนิดเดียว ผลการบูรณาการกลายเป็นการรวมศูนย์ได้... พบอยู่บ่อยๆในงานบริหารมหาวิทยาลัย
  • "ร่วมคิด แยกทำ" บางทีจะ work กว่าสำหรับสังคมไทยหรือเปล่า

หลักการบางประการทางเศรษฐศาสตร์

  • การแบ่งงานกันทำ  ใช้ประโยชน์จากความชำนาญเฉพาะ และความเข้าใจ (มีข้อมูล) ในงานที่ทำได้ลึกซึ้ง มีระบบแรงจุงใจที่ดี ก็จะมีโอกาสทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การรวมกลุ่ม ในการทำงาน  ได้ประโยชน์ถ้าต้องใช้ปัจจัยบางอย่างร่วมกัน  เช่น  สถานที่ เครื่องจักร  ตลาด
  • งานบางอย่าง  ที่ประกอบกับหลายส่วน บางส่วนอาจแบ่งกันทำ บางส่วนอาจร่วมกันทำ  เช่น แยกกันผลิต รวมกันขาย   คณะแยกกันเก็บข้อมูล แต่มีระบบ pool ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร

โมเดลปลาทุคงเป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายๆเครื่องมือที่ต้องใช้  เป้าหมายร่วมนั้นสำคัญ  แต่ส่ิ่งที่ขาดไม่ได้อีกประการ คือ "ข้อมูล" ในการตัดสินใจ ...ไม่มีข้อมูล ก็ไม่รู้ว่า กระแสน้ำไหลไปทางไหน เชี่ยวกราก ปนเปื้อนสารพิษอย่างไร ... ไม่มีข้อมูล  ปลาทูก็จะกลายเป็นปลาตาใส   ..หางปลาหรือคลังความรู้ คงคล้ายๆกับข้อมูลที่พูดถึง  แต่ต้องเป็นคลังความรู้ที่จัดระบบแล้ว กลั่นกรองแล้ว และมีการ "ไหลเข้าไหลออก" ของคลังความรู้อยู่เสมอ

การวิจัยจะช่วยให้มีการไหลเข้าออก และจัดระบบคลังข้อมูล  ปัญหาคือ บางทีไม่รู้โจทย์วิจัย  คือ ไม่รู้ว่า  ข้อมูลที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจคืออะไร

 

 

  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี