ความเห็น 739515

ลูกน้อยกลอยใจ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับพี่นุส nussa-udon
  • พี่นุส พูดมานี่คือ บทความที่ผมไม่ได้เขียนขยายความ เอาไว้นะครับว่าด้วยเรื่อง
  • ..พี่มีลูกน้อยกลอยใจ กลอยสวาท 2 คน แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ไม่คลื่นไส้อาเจียนเพียงแต่คันไม้คันมือบ้างเท่านั้น  คงเป็นเพราะพี่ลงทุนลงแรงฝานและบีบคั้นเอาพิษออกจากหัวกลอยทั้ง2 วาดหวังไว้ว่าลูกน้อยทั้ง2 จะบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติสึบต่อไป

  • พี่นุส พูดมาทำให้เห็นภาพ สำนวน ลูกน้อยกลอยใจ/ลูกน้อยกลอยสวาท ได้คมชัดยิ่งขึ้นเลยนะครับ ขอบคุณครับพี่