ความเห็น 739409

ลูกน้อยกลอยใจ

เขียนเมื่อ 

...คุณน้องกวิน...

..พี่มีลูกน้อยกลอยใจ กลอยสวาท2คน แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ไม่คลื่นไส้อาเจียนเพียงแต่คันไม้คันมือบ้างเท่านั้น  คงเป็นเพราะพี่ลงทุนลงแรงฝานและบีบคั้นเอาพิษออกจากหัวกลอยทั้ง2 วาดหวังไว้ว่าลูกน้อยทั้ง2 จะบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

                           ประเทศชาติสึบต่อไป