ความเห็น 739274

ลูกน้อยกลอยใจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ แจ่มใส ขอบคุณที่ท่านอาจารย์ได้เมตตา รับซื้อมะพร้าวห้าว (กำลัง หวั่นๆ ใจว่า จะเหมือนกับการนำมะพร้าวห้าวมาขายในสวนมะพร้าวจะมีใครรับซื้อมะพร้าว มั้ยน้อ) วันนี้มีคนซื้อ 2 คนและพ่อค้าอย่างผมดีใจจัง ลูกน้อยกลอยใจ  เขาอยู่ไหนแม่ก็เป็นห่วง  ไม่สบายโทรมาหาแม่  แม่ก็เป่าคาถาผ่านมือถือไป โอม.... เพี้ยง อ่านแล้วซาบซึ้งในความรักของอาจารย์ที่มีต่อลูกมากๆ ครับ น้ำตาคลอเบ้า น้อมรับดอกบัวเพื่อนำไปวัดในวันเข้าพรรษา แล้วครับ (การอบรม รับ/ถ่ายทอดความรู้ ก็เพื่อพัฒนาตน พัฒนาผู้อื่น ถือเป็นการ ทำกุศลต่อตนเอง และต่อผู้อื่น เสมือนกับการไปทำบุญในวันเข้าพรรษาแล้วนะครับ)