ความเห็น 7345

นาฬิกาใช้เพื่อบอกเวลาเด็กๆอยากดูนาฬิกา กา กา กา กา กา กา .......

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศs
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยที่สร้างบันทึกได้แล้ว  ควรปรับพัฒนาหน้าเว็บนี้ให้สวยงามเป็นระเบียบ  ข้อมูลที่นำมาเขียนควรเป็นสาระความรู้ที่มีประโยชน์ เป็นวิชาการ

อาจารย์เข้ามาดูความก้าวหน้ายังไม่พบรายงานใด ๆ ให้รีบจัดทำให้สำเร็จตามกำหนดเวลา  ขณะนี้ครูได้ออกข้อสอบกลางภาคแล้ว  ให้เข้าไปดูในบันทึกของอาจารย์ และจัดการทำส่งภายใน 6 มกราคม 2549