ความเห็น 73407

พัฒนางานเวชระเบียนของเรา

อ้อม
IP: xxx.157.42.84
เขียนเมื่อ 
ยินดีช่วยทั้งตัวและหัวใจค่ะ (ทั้งแรงกายและแรงใจ ) คิดว่การพัฒนางานของห้องเวชระเบียน น่าจะดีขึ้น เพราะมี คุณพัชรา ไปช่วย สบายใจได้ค่ะ