ความเห็น 7337

เกิดอะไรขึ้นที่รพ.พยุหะคีรี.......หลังจากเข้าร่วมตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครั้งที่2

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ต้องขอชื่นชมคุณส้มเสี้ยวที่ลงทุนไปเขียนบันทึกนี้ที่ร้านอินเตอร์เน็ต สำหรับเรื่องการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน ในงานประชุมวิชาการโภชนาการ'๔๘ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ มีการเสนองานวิจัยที่ใช้น้ำมะระขี้นกด้วย ทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิชาการของสถาบันวิจัยโภชนาการ และของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในบทคัดย่อสรุปไว้ว่า การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำมะระขี้นก ๒๐ มล.วันละ ๒ ครั้ง มีความปลอดภัยและสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ได้ การรับประทานมะระขี้นกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน