ความเห็น 733553

..ก็แค่อยากบอกผู้พิสมัยใน"กาแฟ" ว่า...It's your favorite 'health' drink..

เขียนเมื่อ 
  • ลืมไปว่า
  • ชอบดื่มคาบูชิโน่
  • แต่พี่อุ๊ เคยดื่มกาแฟอันนี้ไหม
  • กูการาโต้
  • ขอไปสอนก่อนเดี๋ยวมาครับ