ความเห็น 72838

การวิจัยกับการจัดการความรู้ ความแตกต่างที่เหมือนกัน

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.123.97
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณชายขอบครับ ช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่ได้แวะไปทักทายบ่อยนัก ส่วนใหญ่จะอ่านอย่างเดียวไม่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย ผมเห็นด้วยกับความเห็นของคุณชายขอบครับ