ความเห็น 72762

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับบทบาทในKM

เขียนเมื่อ 

ดีใจเป็นครั้งที่ห้าที่บันทึกของตนเองถูกสุ่มขึ้นมาให้เห็นและเพิ่มแสดงความคิดเห็นให้เป็นปัจจุบัน

บทบาทของหัวหน้ากลุ่มสาระในวันนี้  ได้แก่ 

1.  การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่มตามเวลาอันมีจำกัด

2.   นำขุมของความรู้มาบันทึกในบล็อก

3.  ตีพิมพ์เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจใคร่รู้

ที่กล่าวมาเป็นบทบาทเกี่ยวกับการจัดการความรู้กับครู

แต่บทบาทที่  ครูสิริพร  กุ่ยกระโทก  ได้เพิ่มให้กับตัวเอง

คือการจัดการความรู้ให้แก่นักเรียน  เริ่มจากการเขียนเรียงความก่อน  ลองอ่านดูนะคะ  ที่นี่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ  สวัสดีค่ะ