ความเห็น 727310

งานวิจัย การจัดการความรู้ท้องถิ่น "กลุ่มชาติพันธุ์ลีซู"

ดางอู
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยท่ดีมากๆเลยคะและคิดว่าหากหลายๆคนที่ได้มาอ่านคงจะอยากทำวิจัยมากยิ่งขึ้น...ซึ่งการนำภูมิปัญญามาใช้และมานำเสนอให้อีกหลายๆคนที่ยังไมรู้...น่าทึ่งจริงๆคะอยากอ่านวิจัยเต็มรูปแบ..หาหท่านผู้จัดทำมีเวลาอยากให้งานวิจัยฉบับเต็มรูปแบบลงทางเน็ตด้วยคะ..ขอบคุณคะ