ความเห็น 72414

การวิจัยกับการจัดการความรู้ ความแตกต่างที่เหมือนกัน

เขียนเมื่อ 
     ผมมองเห็นเช่นนี้ครับว่า ในการจัดการความรู้มีการวิจัยอยู่ด้วย (ก็ได้) และในการวิจัยมีการจัดการความรู้อยู่ด้วย (ก็ดี) ครับ โดยสรุปขึ้นอยู่กับว่า เราใช้อะไรเป็นฐาน ใช้อะไรเป็นเครื่องมือ แต่สุดท้ายปลายสุดคือการพัฒนาคน งาน และองค์กร ครับ