ความเห็น 722806

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านกลอนเพราะๆ...คะ..ขอไปตั้งตัวก่อน (อีกครั้งนะคะ)...