ความเห็น 721777

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ใจเอ๋ยใจ มิยอม ให้ขวยเขิน

ด้นกลอนเพลิน ตัดพี่ ออกไม่ได้

จึงวอนให้ ด้นต่อ จะพอใจ  

ครูโย่งใย อย่าช้า อย่าพึ่งพอ

ทุกคนรอ ด้นกลอน ผ่อนชีวา

มาเถิดมา ร่วมด้วย ช่วยด้นกัน

ความผูกพันธ์ รักมั่น มิแปรผัน  

ให้สุขสันต์ รื่นรมย์ ทั่วกันเลย