ความเห็น 720172

สาธุการ โน้ตทางใน

มนต์ชัย พระประแดง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การที่นำเพลงชั้นสูงมาลงในนี้ผมคิดว่าเป็นการทำความผิดอย่างร้ายแรง ไม่สมควรที่จะนำมาเผยแพร่เพราะเป็นเพลงที่เชิญเทพชั้นสูง ไม่เหมือนเพลงปกติธรรมดาทั่วไปที่จะเผยแพร่ได้ ฉะนั้นผมจึงอยากขอร้องให้ทางเจ้าของบล็อกลบออกเพื่อเป็นการไม่ทำลายประเพณี และวัฒนธรรมของนักดนตรีไทยที่มีมาอย่างช้านาน