ความเห็น 719390

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

แสดงว่านอกนั้นไม่เพราะเลย ว่างั้น

อิอิ