ความเห็น 719000

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

โหยยย เพราะมากๆ เลยค่ะ สองบทสุดท้าย เก่งจังค่ะ