ความเห็น 718909

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ติดตามอ่าน ผ่านมา หลายคราแล้ว
ตั้งจิตแน่ว แนวทาง ใช่วางเฉย
จักจารอักษร์ สักครั้ง อยากจังเลย
เอาละเหวย ครูโย่ง ลง"เอย"ไป (เสียแล้ว)

มาทีหลัง ดังกว่า ว่าอีกบท
ขอจารจด บทพร สุนทรไข
ทั่วทุกนาม ขามเขต ประเทศไทย
อยู่มีชัย ไปสวัสดิ์ พิพัฒน์เทอญ.