ความเห็น 718443

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ทุกๆท่าน นั้นเข้ามา

เสียสละ เวลา  และแบ่งปัน

อยากบอกว่า กลอนทั้งหมด แต่งมานั้น

สิ่งสำคัญ คือมิตรแท้ แน่จริงเอย