ความเห็น 718429

การจัดสัมมนาทักษะการจดบันทึก (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ  คุณวีระยุทธ ที่ช่วยกันเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการ
  • เรียนรู้ร่วมกัน  ดูแลและห่วงใยเพื่อนเรา  องค์กรของเราจะได้พัฒนา