ความเห็น 717822

ทุกสิ่งล้วนสมมติขึ้น มีกรรม มีอายุขัย และธรรมดา

เขียนเมื่อ 

ความอยากได้อยากมี...เป็นธรรมดา

การแก่งแย่งแข่งขันกัน...เป็นธรรมดา

การเสแสร้งแกล้งทำ...เป็นธรรมดา

การไม่รู้...ก็เป็นธรรมดา

การรู้...ก็เป็นธรรมดา

การรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดา...ก็ธรรมดา

การหลุดจากสิ่งธรรมดาเหล่านี้ได้...คงไม่ธรรมดา

::::::::::::::::::::::::::::::::::

:D