ความเห็น 717398

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ปวงเทวาแซ่ซร้องร้องในทรวง (อธิษฐาน)

ให้ยึดมั่น ศีลธรรม จรรยาบรรณ