ความเห็น 717095

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

จะเป็นใคร อยู่ไหน ในโลกนี้

ต่างล้วนมี ความรู้จริง ยิ่งใหญ่หลวง