ความเห็น 717027

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

เหล่าบล็อกเกอร์ ร้อยเรียง เพียงกวี

ผ่านไมตรี มิตรภาพ ซาบซึ้งทรวง