ความเห็น 716899

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ด้วยรักมั่นพันผูกโกทูโน

เราเติบโต กับ KM ที่ยิ่งใหญ่

ครูโย่งปิ๊งแว้บแซ่บเหลือใจ

โควต้าใหม่สองวรรคกำลังดี???