ความเห็น 71670

ภาษาอังกฤษกับคำว่า happy(adj.)

เขียนเมื่อ 

เพลงนี้หรือเปล่าเอ่ย...Happy birth day  to you..........Happy.........

เพี้ยง!! ถูกทีเถอะ...เจ้าประคูณณณณ