ความเห็น 715331

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

maya
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณหลายเด้อ