ความเห็น 715

เส้นสองเส้น..ที่ไม่เท่ากัน

คนชุมพร
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

 

มีเส้นตรง      มียาวกว่า       มีสั้นกว่า     มีการเปรียบเทียบ 

เหล่านี้คือสัจจธรรมของโลกมนุษย์

มีคู่แข่ง

คนที่มีทัศนคติที่ดีจะบอกว่า       .คู่แข่งช่วยให้เรามีความพยายามมากขึ้น 

คนที่มีทัศนคติที่ไม่ดี                จะกลายเป็นความอิจฉาริษยา  พยายาม

                                           ยกตนเองแล้วทำลายคู่แข่ง

มีตัวเอง 

ถ้ามีแต่ตัวเองมองแต่ตัวเอง  ก็จะเป็นตัวเราของเรา  จะเป็นคนเห็นแก่ตัว  โลกนี้เป็นของเราคนเดียว

สรุป    มนุษย์ควรเปิดใจให้กว้าง  ยอมรับความจริง  โลกนี้ก็จะมีความสุข

นี่คือคำตอบที่ผมคิด  ไม่ทราบว่าคุณobserver ค้นหาคำตอบได้หรือยังครับ

หรือท่านใดมีคำตอบอย่างอื่น  ช่วยๆกันแสดงความคิดเห็นเพื่อจรรโลงให้โลก

ใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น