ความเห็น 713701

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ดุจนที เย็นฉ่ำ ยามค่ำคืน