ความเห็น 712709

คุยกัน คนรักเห็ด

อุทัย อันพิมพ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ

ไม่ทราบว่าจะเพาะเห็ดอะไรครับ

อย่างไรก็ตาม ผมมีความยินดีมากครับที่จะร่วมคิด ร่วมวางแผน

มีอะไรเพิ่มเติมส่งเข้ามาไตลอดครับ