ความเห็น 70375

หลักการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียน

เขียนเมื่อ 

มีปัญหามาปรึกษา ครับ ท่าน.....

คือว่า....มี รีเจนซี่  1  ขวด  +โวดา + น้ำแข็ง  แต่ขาดกลับแกล้ม   กับ ท่าน  จะทำไงดี..ครับ.....