ความเห็น 702398

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์บัญชา

  • ใบไม้ย้อนแสงขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
  • จากประสบการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ของตัวเองนั้น บางสำนักพิมพ์จะจ่ายค่าแรงโดยคิดจากจำนวนบทความในหนังสือค่ะ บางแห่งคิดรวมทั้งค่าถ่ายภาพและค่าเขียน บางแห่งจะระบุว่า ค่าเขียนเท่าไร ค่าถ่ายรูปเท่าไรต่อหนึ่งบทความ และบางแห่งจะจ้างช่างภาพต่างหาก แล้วจ่ายค่าเขียนบทความอย่างเดียวค่ะ
  • และในบางครั้งจะเป็นการเสนอผลงานหรือรับจ้างบางองค์กรเขียน แล้วจึงไปติดต่อสำนักพิมพ์อีกทอดค่ะ