ความเห็น


จะเห็นได้ว่า ตำแหน่งงานขายเป็นตำแหน่งที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  ดังนั้น เป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำให้เกิดปัญหาของการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดความรู้  เนื่องจากแต่ละคนก็ต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปตัวเงิน มากกว่าคนอื่น ทำให้เกิดการปิดกั้นความรู้  กลัวที่จะเปิดเผยกลเม็ด กลวิธีที่จะสามารถทำให้งานขายของตนเองมีประสิทธิภาพ  ดิฉันเห็นเช่นเดียวกันว่า หน่วยงานนั้นควรจะจัดให้มีการทำงานเป็นทีม และผลตอบแทนที่ให้อาจเป็นรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากตัวเงิน เช่น การยกย่อง ชมเชย  การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง  และควรมีการให้รางวัลเป็นทีม  ซึ่งจะทำให้ลดปัญหานี้ลงได้ค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี