ความเห็น 69769

ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

เขียนเมื่อ 

                            อะไรที่มีค่าที่สุด

ถ้าเรามาลองคิดดูกันแล้ว  สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายคืออะไร  หลายคนอาจตอบว่าทรัพย์สมบัติ  สามี  ภรรยา  บุคลที่รัก  หรือบุตร  หรืออะไรอื่นๆ  แต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าทีค่าสุด  เพราะถ้าเราสิ้นชีวิตแล้ว  สิงที่กล่าวข้างต้นก็ไม่มีความหมายใด ๆ                ชีวิตเป็นของมีค่าที่สุด  ในจำนวนสิ่งที่เรามีอยู่ในโลกนี้  พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของมีค่าที่สุดในโลก  สิ่งต่าง ๆ  ในโลกช่วยให้เราพ้นทุกข์ชนิดถาวรไม่ได้  แต่พระธรรมช่วยเราได้    ผู้มีปัญญาทั้งหลายควรจะผนวกเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดทั้งสองนี้ให้ขนานทาบทับเป็นเส้นเดียวกัน   อย่าให้แตกแยกออกจากกันได้เลยดังพระพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่า                กิจ.โฉ  มนุส.สปฏิลาโภ      การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก                กิจฉํ   มจ.จานํ  ชีวิตํ          การได้มีชีวิตอยู่เป็นของยาก

          กิจฉํ  สทธม  .สานํ       การได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของยาก

                กิจฺโฉ  พุทธามุปปาโท         การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยาก                 เมื่อพวกเราชาวพุทธส่วนมากไปวัด  ไปหาพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อหาเครื่องลางของขลังและสิ่งที่จะเป็นเมตตามหานิยมนั้น  แท้จริงแล้ว  เราควรจะไปหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติบูชาจะดีกว่า  เพราะจะทำให้ชีวิตเราที่เกิดมาในชาตินี้มีค่ามากที่สุด  มิเสียแรงที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา