ความเห็น 697301

Self esteem กับ KM

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องทางจิตวิทยาได้อย่างชัดเจน

ซึ่งเท่าที่พบเห็นในการดำเนินชีวิตปัจจุบันดิฉันเห็นสอดคล้องตามแนวคิดที่อาจารย์แนะนำนะคะ และคิดว่าถ้านำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อการส่งเสริมนักเรียนให้เขาทำอะไห้ประสบความสำเร็จ เราก็น่าจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองให้มากขึ้นก่อน แล้วจะคอยติดตามความรู้จากอาจารย์ต่อไปคะ