ความเห็น 69535

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับบทบาทในKM

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ wichit c.

เรื่องของการปฏิบัติของครูที่นอกเหนือจากการสอนมีมากมาย  จนเป็นภาระอันหนักอึ้งแก่ครู

แต่ครูทุกคนก็สู้ด้วยจิตเมตตา

ขอบคุณค่ะ  สวัสดีค่ะ