ความเห็น 695145

มารู้จักแมงดาทะเลกัน**สามารถ+วีระยุทธ**

อรรถกร หวั่นหนู
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

คือ ผมต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแมงดาที่พี่รู้ให้มากที่สุดครับ เพราะผมกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับแมงดาและการถอนพิษโดยสมุนไพร