ความเห็น 69315

มุมมองจากคนไม่รู้เรื่องระบบเศรษฐศาสตร์: ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนไม่ได้อยู่ที่เงินหรือรายได้

เขียนเมื่อ 
รายได้ ถ้าเป็นเศรษฐกิจ แบบบทันสมัยนิยม ก็น่าจะเป็น เงิน แต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง เช่น อากาศบริสุทธิ์ มีเพื่อนบ้านที่ดีเป็นรั้วบ้านที่ดีไห้กันและกัน มีอาหารที่สด ปลอดสารพิษไว้รับประทาน มีอารมณ์ดี เหล่านี้ถือว่าเป็นราได้หรือเปล่าครับ