ความเห็น 6917

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศสช.และปัจจัยที่มีผล

DN เอ
IP: xxx.90.236.72
เขียนเมื่อ 

เรามักจะบอกว่าปัญหาคือ คนไม่มี เงินไม่พอ ก่อนเสนอ ?